تشخیص اصالت محصول با پیامک

نوشته شده در تاریخ: 1394/09/28 توسط مدیر سایت

تشخیص اصالت محصول با پیامک

سامانه پیامکی شرکت ایزوگام شرق برای کمک به خریداران محترم در تشخیص اصالت محصول راه اندازی گردید . از این پس خریداران محترم می توانند با ارسال کد روی برچسب محصول خریداری شده خود به شماره پیامک این شرکت از اصالت آن اطمینان حاصل نمایند. شماره پیامک این شرکت عبارت است از 30008040